Splošne informacije

Študenti in študentke skupnega interdisciplinarnega magistrskega programa Digitalno jezikoslovje morajo v času študija opraviti obvezni semester na eni izmed obeh partnerskih inštitucij. Mobilnost se izvede v 3. semestru študija. 

Med študijsko izmenjavo so študenti in študentke upravičeni do Erasmus+ financiranja, zato se morajo prijaviti na Razpis za študijske izmenjave. Za razliko od študentov, ki ne študirajo na skupnih programih, študirajočim na digitalnem jezikoslovju ob prijavi ni treba oddajati motivacijskega pisma, saj je njihovo mesto na partnerski inštituciji že zagotovljeno.

Študenti in študentke morajo med mobilnostjo doseči najmanj 30 kreditov. Del študijskih vsebin je obveznih, notranje izbirne predmete pa lahko zbirajo iz predmetnospecifičnih vsebin, ki jih ponuja partnerska inštitucija, na katero se prijavljajo. Zunanje izbirne predmete lahko študirajoči izbirajo med vsemi predmeti, ki se izvajajo na dotični univerzi. 

Izbrane predmete morajo študirajoči vnesti v obrazca Študijski sporazum FF in Študijski sporazum UL, ki sta dostopna tukaj. Oba sporazuma morata podpisati obe koordinatorici, Špela Vintar (koordinatorica programa DigiLing) in Silvana Orel Kos (koordinatorica programa Erasmus+ na Oddelku za prevajalstvo).

Ostale informacije o Erasmus mobilnosti so dostopne na spletni strani Mednarodne pisarne FF.

Masarykova univerza je druga največja univerza na Češkem. Ustanovljena je bila leta 1919 v Brnu, danes pa jo sestavlja deset fakultet. Fakulteta za informatiko je bila ustanovljena leta 1994 kot prva češka fakulteta za računalništvo. Študij na Fakulteti za informatiko je danes osredotočen na temelje računalništva in na najsodobnejše teme s področja umetne inteligence.

Izbor predmetov, ki so študentom digitalnega jezikoslovja na voljo med mobilnostjo, je dostopen tukaj.

 

KONTAKT

Aleš Horák – koordinator študijskega programa Digitalnega jezikoslovja

hales@fi.muni.cz

Martin Vašek – univerzitetni koordinator, mednarodna pisarna

vasek@czs.muni.cz

Informacije za študirajoče, ki prihajajo na Masarykovo univerzo so dostopne tukaj.

Univerza v Zagrebu (1669) je najstarejša in največja univerza v jugovzhodni Evropi. Kot celovita javna srednjeevropska univerza Univerza v Zagrebu ponuja izobraževanje in raziskovanje na vseh znanstvenih področjih ter širok spekter študijskih programov na vseh stopnjah študija, od dodiplomskega do podiplomskega. Filozofska fakulteta je ena od 29ih fakultet in treh umetniških akademij vodilne izobraževalna ustanove v državi. 

Izbor predmetov, ki so študentom digitalnega jezikoslovja na voljo med mobilnostjo, je dostopen tukaj.

KONTAKT

Petra Bago – koordinatorica študijskega programa Digitalnega jezikoslovja
pbago@unizg.hr 

Mednarodna pisarna Filozofske fakultete

international@ffzg.hr

Informacije za študirajoče, ki prihajajo na Univerzo v Zagrebu so dostopne tukaj.