Digitalno jezikoslovje

Predmetnik po semestrih

1. SEMESTER


1. SEMESTER

1ZSPREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
OBVEZNIUpravljanje jezikovnih virov1545901505prof. dr. Špela Vintaručni načrt
Uvod v raziskovanje15301051505prof. dr. Vojko Gorjancučni načrt
OBVEZNI IZBIRNIUvod v jezikoslovje301510901455prof. dr. Tatjana Marvinučni načrt
Uvod v statistiko3030901505prof. dr. Anja Podlesekučni načrt
Digitalna slovenistika3030901505prof. dr. Vojko Gorjancučni načrt
Programiranje I4530751505prof. dr. Janez Demšaručni načrt
IZBIRNIPredmetno-specifični izbirni predmet 15različni nosilci
Zunanji izbirni predmet 15različni nosilci
Izbirni1PREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 1Prevajalske tehnologije301201505prof. dr. Špela Vintaručni načrt
Spletno programiranje4520101051806doc. dr. Dejan Lavbičučni načrt
Odločitveni sistemi4510201051806doc. dr. Aleksander Sadikovučni načrt
Osnove umetne inteligence4530301806izr. prof. dr. Zoran Bosnićučni načrt
Jezik, stil in novinarska naracija20251351806izr. prof. dr. Tina Lengar Verovnikučni načrt
Prevajanje iz angleščine v slovenščino6030903prof. dr. Agnes Pisanski Peterlinučni načrt
Prevajanje iz nemščine v slovenščino6030903izr. prof. dr. Tanja Žigonučni načrt
Prevajanje iz slovenščine v francoščino6030903doc. dr. Sonia Vaupotučni načrt
Prevajanje iz slovenščine v italijanščino6030903izr. prof. dr. Tamara Mikolič Južničučni načrt
Avdiovizualno prevajanje3060901806doc. dr. Silvana Orel Kosučni načrt
2. SEMESTER


2. SEMESTER

1LSPREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
OBVEZNIIKT in družba3030901505prof. dr. Gregor Petričučni načrt
Sociolingvistika in analiza diskurza3030901505prof. dr. Vojko Gorjancučni načrt
Obdelava naravnega jezika451020751505prof. dr. Marko Robnik Šikonjaučni načrt
Študijska praksa15151501806doc. dr. Nataša Hirciučni načrt
IZBIRNIPredmetno-specifični izbirni predmet 26različni nosilci
Zunanji izbirni predmet 23različni nosilci
Izbirni2PREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 2Programiranje II450301051806prof. dr. Tomaž Dobravecučni načrt
Tvorjenje besedil v angleščini3060903prof. dr. Agnes Pisanski Peterlinučni načrt
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje3015751204prof. dr. Marko Stabejučni načrt
Slovensko-angleško prevajanje6030903doc. dr. Silvana Orel Kosučni načrt
Slovensko-nemško prevajanje6030903izr. prof. dr. Tanja Žigonučni načrt
Slovensko-francosko prevajanje6030903prof. dr. Mojca Schlamberger Brezaručni načrt
Slovensko-italijansko prevajanje6030903doc. dr. Sandro Paolucciučni načrt
Prevajanje iz slovenščine v angleščino6030903izr. prof. dr. Primož Jurkoučni načrt
Prevajanje iz slovenščine v nemščino6030903izr. prof. dr. Andrea Leskovecučni načrt
Prevajanje iz francoščine v slovenščino6030903red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezaručni načrt
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino6030903doc. dr. Robert Grošeljučni načrt
3. SEMESTER


3. SEMESTER – IZMENJAVA

2ZSPREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
OBVEZNIProjekt3018025010prof. dr. Špela Vintaručni načrt
IZBIRNIPredmetno-specifični izbirni predmet 315različni nosilci
Zunanji izbirni predmet 35različni nosilci
Izbirni3PREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 3Statistično programiranje30301201806izr. prof. dr. Aleš Žibernaučni načrt
Govorne tehnologije4530751505izr. prof. dr. Simon Dobrišekučni načrt
Izbrana poglavja iz nevrolingvistike in psiholingvistike3030901805doc. dr. Christina Manouilidouučni načrt
Luščenje in upravljanje terminologije301201505prof. dr. Špela Vintaručni načrt
Analiza velikih omrežij30301201806prof. dr. Andrej Mrvaručni načrt
Analiza velikih podatkov30302102709izr. prof. dr. Damjan Škuljučni načrt
4. SEMESTER


4. SEMESTER

2LSPREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
OBVEZNIMagistrsko delo50050020različni nosilciučni načrt
IZBIRNIPredmetno-specifični izbirni predmet 410različni nosilci
Izbirni4PREDMETPSVSDECTSNOSILECOPOMBE
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 4Izbrana poglavja iz umetne inteligence152015751255prof. dr. Marko Robnik Šikonjaučni načrt
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta4510201051806prof .dr. Marko Bajecučni načrt
Lokalizacija in prevajalski projekti60901505prof. dr. Špela Vintaručni načrt
Prevajanje iz slovenščine v angleščino6030903izr. prof. dr. Primož Jurkoučni načrt
Prevajanje iz slovenščine v nemščino6030903izr. prof. dr. Andrea Leskovecučni načrt
Prevajanje iz slovenščine v francoščino6030903doc. dr. Sonia Vaupotučni načrt
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino6030903doc. dr. Robert Grošeljučni načrt
Kvalitativno psihološko raziskovanje3060903izr. prof. dr. Anja Podlesekučni načrt
Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov30302102709izr. prof. dr. Aleš Žibernaučni načrt